XYplorer PRO 21.40.0000 Kèm key active free + portable

Phần mềm XYplorer PRO 21.40.0000

XYplorer PRO

XYplorer là trình quản lý tệp cho Windows XP, Vista, 7, 8 và 10. XYplorer là trình quản lý tệp kết hợp kết hợp các tính năng được tìm thấy trong trình quản lý tệp điều hướng và chính thống.

Ngoài các thư mục kép, nó còn có cây tập tin và giao diện theo thẻ hỗ trợ kéo và thả giữa các tab và bảng

XYplorer is a file manager for Windows. It features tabbed browsing, a powerful file search, a versatile preview, a highly customizable interface, optional dual pane, and a large array of unique ways to efficiently automate frequently recurring tasks. It’s fast, light, and portable.

XYplorer is a portable file manager. It doesn’t require any installation, stores all configuration data in the application data folder, and running it doesn’t change your system or registry. Take it with you and start it from a USB stick. File management to go.

Download XYplorer PRO 21.40.0000

phần mềm XYplorer PRO 20.90, key XYplorer PRO 20, license XYplorer PRO 20 free, XYplorer PRO 20 portable, XYplorer PRO 20 for mac, XYplorer PRO 20 dành cho macos

Download XYplorer PRO 21.40.0000 + portable

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install XYplorer PRO

see the readme file

Xem file readme đính kèm

cài đặt phần mềm

chạy file keygen để lấy key active

bản portable cũng cần nhập key

mở phần mềm lên chọn dùng thử, vào help => đăng ký

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn