Download V-Ray Next 4.10.03 for Revit 2015-2021

Download V-Ray Next 4 for Autodesk Revit

V-Ray Next 4 for Revit

V-ray là một chương trình renderer nổi tiếng mạnh mẽ dành cho các phần mềm thiết kế đồ họa, giúp các nhà thiết kế tạo ra được mô hình minh họa chân thực nhất, Vray hỗ trợ render cho rất nhiều phần mềm như SketchUP, 3ds max, Maya, MODO, Cinema 4D, Nuke, Rhinoceros, houdini, katana, v.v.

V-ray được đánh giá là chương trình Render mạnh mẽ nhất hiện nay, là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực ứng dụng rendering.

V-Ray Next 4 for Revit là chương trình vray dành cho autodesk revit mới nhất hiện nay, giúp các kỹ sư sử dụng phần mềm revit render ra được những hình ảnh chân thực để khách hàng có thể hình dung ra sản phẩm thực tế. Các bạn có thể tải về vray 4 dành cho revit tại đây

With V-Ray Next for Revit, you can generate incredible renders of your Revit models from your earliest concepts to the final marketing materials with the highest level of realism

Download V-Ray Next 4 for Revit

V-Ray Next 4.10.03 for Revit 2015-2021

passsword: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install V-Ray Next 4 for Revit

xem file readme đính kèm

V-RAY NEXT (ver. 4.0.01) for REVIT 2015 – 2020

1. Install V-Ray Next for Revit. When installing, remove the “install License Server” checkbox.

2. Copy and replace the cgauth.dll file to the directory:
C: \ Program Files \ Chaos Group \ V-Ray \ V-Ray for Revit \ libraries \ vrayappsdk \ bin \

3. Copy with replacement the vray_BRDFScanned.dll file to the directory:
C: \ Program Files \ Chaos Group \ V-Ray \ V-Ray for Revit \ libraries \ vrayappsdk \ bin \ plugins \

4. Launch Revit, open the V-Ray menu and click on the “Acquire License” button.

5. When the project is running, click on the “Settings” button. On the tab “Licensing” set the checkbox to “Obtain License on start-up”

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn