VRay 3.6 for Cinema 4D R20 windows và mac

VRay 3.6 for Cinema 4D R20 windows và mac

VRay 3.6 for Cinema 4D là một phần mở rộng rất tiện dụng cho Cinema 4D, được phát triển để cải thiện quá trình render. Tiện ích mở rộng này có các công cụ chiếu sáng, kết xuất và tô bóng cho phép bạn có được hình ảnh đẹp hơn, và cả những hình ảnh chuyển động.

VRay for Cinema 4D

Features of VRay 3.6 for Cinema 4D R20

  • A very handy and reliable extension for Cinema 4D that has been developed to improve the rendering process greatly.
  • Got imposing lighting, rendering and shading tools which will allow you to acquire the photoreal imagery and animations.
  • Can handle the some of the most complex and lengthy scenes.
  • Got great integration with Cinema 4D which means the workflow will be very smooth.
  • Equipped with loads of different features which will allow you to get the best results for your scene.

System Requirements For VRay 3.6 for Cinema 4D R20

  • Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 2 GB of free space required.
  • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Download VRay 3.6 for Cinema 4D R20

Download Vray 3.6 for Cinema 4D r20, tải vray for cinema 4d, Vray 3.6 for Cinema 4D 2018, Download Vray dành cho Cinema 4D r20,  tải vray 3.6 dành cho cinema 4d r20, Vray 3.6 dành cho Cinema 4D 2018

Download vray 3.70.01 for cinema 4D r20 mac, vray 3.7 for c4d r20 mac

Download vray 3.60.0 for cinema 4D r20 windows

Link google: Download

Link mshare: Download

Link vipshare tốc độ cao: Download

Download vray 3.70.01 for cinema 4D r20 MacOS

Link google: Download

Link mshare: Download

Link vipshare tốc độ cao: Download

Hướng dẫn cài đặt và crack VRay 3.6 for Cinema 4D R20

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm