vray 3.60.04 dành cho Maya 2015 tới maya 2018

vray 3.60.04 dành cho Maya 2015 tới maya 2018

vray 3.60.04 for maya

Vray 3.60.04 for MAYA là công cụ hỗ trơ Render dành cho Autodesk MAYA. Vray 3.60.04 mới nhất vơi công nghệ Hybrid cho phép CPU hỗ trợ sức mạnh cho quá trình render bằng Nvidia CUDA của GPU.

Giờ đây, với V-Ray 3.60.04 Hybrid, các họa sỹ sẽ có nhiều lựa chọn để render một scene, có thể là GPU, CPU hoặc kết hợp cả hai. Chất lượng hình ảnh sẽ như nhau, bất kể phần cứng thế nào. Điều này cũng cho phép các họa sỹ dùng toàn bộ tài nguyên máy tính, từ các GPU workstation cho đến các CPU render node

Vray 3.6 for MAYA 2018

Download vray 3.60.04 for maya

Bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn link download Vray 3.60.04 for MAYA 2015, Vray 3.60.04 for MAYA 2016, Vray 3.60.04 for MAYA 2017, Vray 3.60.04 for MAYA 2018.

Các bạn sử dụng phiên bản MAYA nào thì download vray tương ứng

download Vray 3.60.04 for MAYA 2015

link tốc độ cao: Download

link dự phòng: Download

download Vray 3.60.04 for MAYA 2016

link tốc độ cao: Download

link dự phòng: Download

download Vray 3.60.04 for MAYA 2016.5

link tốc độ cao: Download

link dự phòng: Download

download Vray 3.60.04 for MAYA 2017

link tốc độ cao: Download

link dự phòng: Download

download  Vray 3.60.04 for MAYA 2018 

link tốc độ cao: Download

link dự phòng: Download

Download Vray các phiên bản cũ hơn tại đây bao gồm vray 3.05, vray 3.52 và vray 3.60.01

Hướng dẫn cài đặt và crack vray 3.60.04 for maya

Xem hướng dẫn cài đặt và crack vray 3.6 for maya trong file tải về.