Download V-ray 3.60.04 for Autodesk Maya 2015 – 2018

Download V-ray 3.60.04 for Autodesk Maya 2015 – 2018

vray 3.6 for maya

Vray for MAYA là công cụ hỗ trơ Render dành cho Autodesk MAYA. Vray 3.60.04 mới nhất vơi công nghệ Hybrid cho phép CPU hỗ trợ sức mạnh cho quá trình render bằng Nvidia CUDA của GPU.

Giờ đây, với V-Ray 3.6 Hybrid, các họa sỹ sẽ có nhiều lựa chọn để render một scene, có thể là GPU, CPU hoặc kết hợp cả hai. Chất lượng hình ảnh sẽ như nhau, bất kể phần cứng thế nào. Điều này cũng cho phép các họa sỹ dùng toàn bộ tài nguyên máy tính, từ các GPU workstation cho đến các CPU render node

Download V-ray 3.60.04 for Autodesk Maya 2015 – 2018

Bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn link download Vray 3.60.04 for MAYA 2015, Vray 3.60.04 for MAYA 2016, Vray 3.60.04 for MAYA 2017, Vray 3.60.04 for MAYA 2018.

Download Vray 3.60.04 for MAYA 2015 –  2018 

Download

Download Phoenix FD 3 for Autodesk MAYA

install vray 3.6 for maya

view the readme file

Xem hướng dẫn cài đặt và active trong file readme đính kèm

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information