Download Vray 3.6.0 for Cinema 4D R20 windows \ macos

Download Vray 3.6.0 for Cinema 4D R20 windows \ mac

VRay 3.6 for Cinema 4D R20

VRay 3.6 for Cinema 4D là một phần mở rộng rất tiện dụng cho Cinema 4D, được phát triển để cải thiện quá trình render. Tiện ích mở rộng này có các công cụ chiếu sáng, kết xuất và tô bóng cho phép bạn có được hình ảnh đẹp hơn, và cả những hình ảnh chuyển động.

Features of VRay 3.6 for Cinema 4D R20

  • A very handy and reliable extension for Cinema 4D that has been developed to improve the rendering process greatly.
  • Got imposing lighting, rendering and shading tools which will allow you to acquire the photoreal imagery and animations.
  • Can handle the some of the most complex and lengthy scenes.
  • Got great integration with Cinema 4D which means the workflow will be very smooth.
  • Equipped with loads of different features which will allow you to get the best results for your scene.

System Requirements For VRay 3.6 for Cinema 4D R20

  • Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 2 GB of free space required.
  • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Download VRay 3.6 for Cinema 4D R20

Download Vray 3.6 for Cinema 4D r20, tải vray for cinema 4d, Vray 3.6 for Cinema 4D, Download Vray dành cho Cinema 4D r20,  tải vray 3.6 dành cho cinema 4d r20, Vray 3.6 dành cho Cinema 4D R20

Download vray 3.60.0 for cinema 4D r20 windows

Download vray 3.70.01 for cinema 4D r20 MacOS

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt VRay 3.6 for Cinema 4D R20

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information