VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19 windows và mac

VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19 windows và mac

VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19

VRay 3.6 for Cinema 4D là một phần mở rộng rất tiện dụng cho Cinema 4D, được phát triển để cải thiện quá trình render. Tiện ích mở rộng này có các công cụ chiếu sáng, kết xuất và tô bóng cho phép bạn có được hình ảnh đẹp hơn, và cả những hình ảnh chuyển động.

VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19 windows và mac

Features of VRay 3.6 for Cinema 4D R28, R19

  • A very handy and reliable extension for Cinema 4D that has been developed to improve the rendering process greatly.
  • Got imposing lighting, rendering and shading tools which will allow you to acquire the photoreal imagery and animations.
  • Can handle the some of the most complex and lengthy scenes.
  • Got great integration with Cinema 4D which means the workflow will be very smooth.
  • Equipped with loads of different features which will allow you to get the best results for your scene.

System Requirements For VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19

  • Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 2 GB of free space required.
  • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Download VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19

Đây là vray 3.6 for cinema 4d r18 và r19, phiên bản cho c4d r20 cac bạn có thể download tại đây VRay 3.6 for Cinema 4D R20 windows và mac

vray for c4d r18, vray for c4d r19, vray 3,6 for cinema 4d r18, vray 3,6 for cinema 4d r19, download vray 3,6 for cinema 4d r18, download vray 3,6 for cinema 4d r19, download vray 3.6 for cinema, vray 3.6 dành cho cinema

download vray 3.6 for cinema 4D r18, R19 windows

link vipshare tốc độ cao: Download

link mshare: Download

download vray 3.6 for cinema 4D r18, R19 Mac

link vipshare tốc độ cao: Download

link mshare: Download

Hướng dẫn cài đặt và crack VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19

Xem file readme.txt đính kèm trong file tải về