VRay 3.6 for 3Ds Max 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

VRay 3.6 for 3Ds Max 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 miễn phí

Vray 3.6 dành cho 3Ds Max. Vray 3.6 với công nghệ Hybird Rendering bạn có thể render trên GPU Nvidia, CPU – hoặc kết hợp cả hai để tăng tốc độ, giảm thởi gian render xuống thấp hơn so với những phiên bản trước.

VRay 3.6 for 3Ds Max 2018

Những điểm nổi bật trong phiên bản VRay 3.6

Full Light Select Render Element: Tạo ra ánh sáng cá nhận hoặc nhóm các ánh sáng thành phần tử riêng biệt, với sự hỗ trợ đầy đủ cho chiếu sáng toàn phần, phản xạ và khúc xạ cho sự pha trộn ánh sáng chính xác trong tác phẩm.

Cryptomatte: Tự động tạo các lớp phủ ID với sự hỗ trợ thông minh hơn, độ sâu trường ảnh và chuyển động mờ.

NVIDIA NVLink: Hỗ trợ bộ nhớ GPU chia sẻ qua các card độ họa tương thích NVLink.

Download VRay 3.6 for 3Ds Max full crack miễn phí

Link tải vray 3.6 dành cho phần mềm autodesk 3ds max 2018, 3sd max 2017, 3sd max 2016, 3sd max 2015, 3sd max 2014, 3sd max 2013, vray 3.6 crack for 3ds max miễn phí

Download vray 3.6 crack cho 3ds max 2018, Download vray 3.6 crack cho 3ds max 2017, Download vray 3.6 crack cho 3ds max 2016, Download vray 3.6 crack cho 3ds max 2015, Download vray 3.6 crack cho 3ds max 2014, Download vray 3.6 crack cho 3ds max 2013

Download vray 3.6 crack for 3ds max 2018

Link secu tốc độ cao: Download

link google drive: Download

Download vray 3.6 crack for 3ds max 2017

Link secu tốc độ cao: Download

link google drive: Download

Download vray 3.6 crack 3ds max 2016

Link secu tốc độ cao: Download

link google drive: Download

Download vray 3.6 crack for 3ds max 2015

Link secu tốc độ cao: Download

link google drive: Download

Download vray 3.6 crack for 3ds max 2014

Link secu tốc độ cao: Download

link google drive: Download

Download vray 3.6 crack for 3ds max 2013

Link secu tốc độ cao: Download

link google drive: Download

Hướng dẫn cài đặt và crack VRay 3.6 for 3Ds Max

Xem video hướng dẫn VRay 3.6 dành cho 3Ds Max

Chúc các bạn thành công