Download vray 3.60.03 dành cho sketchup 2018

Download vray 3.60.03 dành cho sketchup 2018

vray 3.6 for sketchup

Vray là một Rendering Engine. Vray được thiết kế bởi hai người là Vladimir Koylazov và Peter Mitev khoảng vào năm 1997. Và chính thức có bản thử nghiệm và năm 2001 khi cặp đôi này thành lập công ty có tên là Chaos Group

Mỗi phần mềm 3D thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản. Nhưng từ khi vray ra đời và phát triển đến nay bản thân Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất trên thị trường cho tới thời điểm bây giờ

Hiện tại đã có Vray 3.6 dành cho sketchup 2018, mọi người có thể tải vray 3.6 for sketchup pro 2018 full [email protected] mới nhất.

Download vray 3.6 for sketchup 2018

Đây là phiên bản vray 3.6 dành cho phần mềm thiết kế sketchup pro 2018, các bạn có thể tải miễn phí vray 3.6 tại đây, download vray for sketchup 2018

download v-ray 3.6 for sketchup [email protected], tải vray 3.6 for sketchup pro, [email protected] vray 3.6, vray 3.6 cho sketchup 2018, vray 3.6 [email protected] for sketchup

Download vray 3.60.01 for sketchup 2018

 Download

pass giải nén nếu có: 123

Hướng dẫn cài đặt vray 3.6 for sketchup 2018

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin\plugins )

3. done

Note: It might also work with plugins based on V-Ray AppSDK 3.60.XX for the other host applications, but it’s not tested

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information