Visual Studio 2015 Pro / Enterprise kèm key activate

Visual Studio 2015 free download

Visual Studio 2015

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ tích hợp gồm có C,[4] C++ và C++/CLI (thông qua Visual C++), VB.NET (thông qua Visual Basic.NET), C# (thông qua Visual C#) và F# (như của Visual Studio 2010[5]). Hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác như J++/J#, Python và Ruby thông qua dịch vụ cài đặt riêng rẽ. Nó cũng hỗ trợ XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript và CSS.

Microsoft cung cấp phiên bản “Express” (đối với phiên bản Visual Studio 2013 trở về trước) và “Community” (đối với bản Visual Studio 2015 trở về sau) là phiên bản miễn phí của Visual Studio

Download Visual Studio 2015 Pro / Enterprise

phần mềm Visual Studio 2015 Pro, download Visual Studio 2015 enterprise, hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015, key Visual Studio 2015

Visual Studio 2015 Pro / Enterprise kèm key activate

Download

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Cài đặt Visual Studio 2015

cài đặt phần mềm

Sử dụng key đính kèm để activate