Total Commander 9.51 / Ultima Prime 8.0 free download

Total Commander 9.51 / Ultima Prime 8.0

Total Commander

Total Commander là phần mềm quản lý file. Chương trình có hai cửa sổ mở song song, tương tự như Norton Commander, hay Midnight Commander. Điều đó tiện lợi cho việc sao chép, di chuyển file giữa các thư mục khác nhau.

Download Total Commander 9.51 / Ultima Prime 8.0

Download Total Commander 9.51 / portable

Download Total Commander Ultima Prime 8.0

passWord: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Total Commander

see the readme file

Xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm

copy files trong thưc mục crak vào thư mục cài đặt

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================