Total Commander 9.51 / Ultima Prime 8.0 free download

Total Commander 9.51 / Ultima Prime 8.0

Total Commander

Total Commander là phần mềm quản lý file. Chương trình có hai cửa sổ mở song song, tương tự như Norton Commander, hay Midnight Commander. Điều đó tiện lợi cho việc sao chép, di chuyển file giữa các thư mục khác nhau.

Download Total Commander 9.51 / Ultima Prime 8.0

Download Total Commander 9.51 / portable

Download Total Commander Ultima Prime 8.0

passWord: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Total Commander

see the readme file

Xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm

copy files trong thưc mục crak vào thư mục cài đặt

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn