Download Tekla Structures v20 crack + environment

Tekla Structures v20

Tekla Structures v20 đã được cải thiện khả năng tương tác và có liên kết nâng cao với Intergraph Smart 3D. Tekla Structures 20.1 có sự tích hợp tuyệt vời với SketchUp Pro, Revit Architecture và Revit MEP để cộng tác tốt hơn. Vẽ các đường và vòng tròn khác nhau rất dễ dàng và đơn giản.

Nó có một công cụ dễ dàng và hiệu quả được gọi là Organizer, cho phép bạn sử dụng dữ liệu vật liệu dựa trên đối tượng chi tiết. Bố trí mặt bằng bê tông đúc sẵn cung cấp cho bạn một cách hiệu quả và thân thiện với người dùng để tạo các tấm bê tông đúc sẵn chi tiết.

Phiên bản Tekla Structures v20 đã có hộp thoại In hoàn toàn mới giúp việc thiết lập bản vẽ in dễ dàng hơn nhiều

Tekla Structures v20

Features of Tekla Structures Version 20.1

  • Effective Building Information Modeling tool.
  • Works with almost all materials and with more challenging structures.
  • Improved interoperatibilty.
  • Enhanced link with Intergraph Smart 3D.
  • Great integration with SketchUp Pro, Revit MEP and Revit Architecture.
  • Drawing has been made simpler.
  • Got Organizer tool for using detailed and object based material data.
  • Got brand new printing dialog.

Download Tekla Structures v20 crack + Environment

link download tekla structures v20 crack, tekla structures v20 full crack kèm environment

Tải phần mềm tekla structures v20 crack, tekla structures v20 crack

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

File active tekla structures v20

link google: Download

link mshare: Download

Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt và crack tekla structures v20

Xem video hướng dẫn: Video hướng dẫn cài đặt và crack tekla structures v20