Tekla Structures 2018 Full Crack

Tekla Structures 2018 Full Crack

Tekla Structures 2018

TEKLA STRUCTURES là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào. Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

Hướng dẫn cài đặt và crack Tekla Structures 2018

Lưu ý: Đối với bản Tekla Structures 18SR1 các bạn xem hướng dẫn cài đặt trong file readme.txt đính kèm trong file tải về

1. Install Tekla Structures 2018

2. install environment ( env_SE_asia_2018)

3. Copy MSIMG32.DLL in crack folder to ….\TeklaStructures\2018\nt\bin\

Xem video hướng dẫn