Tekla Structures 2018 SP6

Tekla Structures 2018 SR6 / 2018i SR3 + Environments free download

Tekla Structures 2018 SR6 / 2018i SR3 + Environments

Tekla Structures

TEKLA STRUCTURES là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào.

Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính

Download Tekla Structures 2018 + Environments

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download Tekla Structures 2018 SR6  + Environments

Download

Download Tekla Structures 2018i SR3 + environment

Download

Download Tekla Structures 18 SR1

Download

pass giải nén: thuthuatphanmem.top  hoặc thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Tekla Structures 2018

Xem file readme đính kèm

1. Install Tekla Structures 2018 sr6

2. install environment

3. Copy MSIMG32.DLL in [email protected] folder to ….\Program Files\TeklaStructures\201xi\nt\bin\

Ok done

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information