Download Tekla structures 2017i + environment

Phần mềm Tekla structures 2017 SR11

Tekla structures 2017

Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính.

Tekla structures 2017 là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào. Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

Download Tekla structures 2017

Download Tekla Structures 2017i SR7

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Tekla structures 2017

xem file readme.txt đính kèm

1. Install Tekla Structures 2017i Sr7

2. Copy MSIMG32.DLL to C:\Program Files\TeklaStructures\2017i\nt\bin\