Download Teamviewer 12 + Tool Reset ID teamview free

Download Teamviewer 12 + Tool Reset ID teamview free

Teamviewer 12 

Teamviewer là phần mềm hỗ trợ từ xa qua mạng internet, hiện tại phần mềm teamviewer đã update phiên bản mới nhất teamviewer 15

Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra là phiên bản teamviewer 15 này không còn hỗ trợ kết nối tới các phiên bản thấp hơn như teamviewer 7, hay teamviewer 9 hoặc cũ hơn. Vì vậy chúng ta vẫn phải dùng các bản thấp hơn tương thích.

Teamviewer 12 cr@ck - Reset ID teamviewer 12

Download teamviewer 12 full key

Tải phần mềm teamviewer 12 miễn phí, download teamviewer 12, reset id teamviewer 12

Download teamviewer 12 + tool reset id miễn phí

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn reset id teamviewer 12

Cài đặt teamviewer 12 xong đóng phần mềm lại

Giải nén và copy tool reset id teamviewer vào thư mục cài đặt teamviewer 12

  • Windows 32bit: C:\Program Files\TeamViewer
  • Windows 64bit: C:\Program Files (x86)\TeamViewer

Chạy tool reset id teamviewer 12 với quyền admin (run as administrator)

Chọn  Free => nhấn start

Chờ quá trình reset id teamviewer 12 thành công các bạn chọn END

OK vậy là xong. Sau một thời gian dùng thử hết hạn các bạn chạy lại tool như trên để reset ID mới cho teamviewer 12 nhé.

Xem video hướng dẫn

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information