Tạo backlink trên website github.com

Tiếp theo serial bài viết tao backlink chất lượng, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo backink trên website github.com

Đầu tiên các bạn truy cập vào website: github.com tạo một tài khoản, sau khi các bạn tạo tài khoản và xác nhận thành công các bạn vào chỉnh sửa profile của mình

Chọn setings -> profile nhập các thông tin của bạn, đường dẫn website cần SEO để tạo backlink

Tạo backlink trên website github

Và đây là kết quả, chúng ta đã tạo backlink trên website github thành công.

Tạo backlink trên website github

Xem thêm: Tạo backlink trên website microsoft

Tạo backlink trên website github.com 
5 (100%) 1 vote
https://thuthuat-phanmem.top/wp-content/uploads/2018/07/tao-backlink-on-github.jpghttps://thuthuat-phanmem.top/wp-content/uploads/2018/07/tao-backlink-on-github-150x150.jpgwebmasterSEObacklink chất lượng,Tạo backlink trên website github.comTạo backlink trên website github.comTiếp theo serial bài viết tao backlink chất lượng, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo backink trên website github.comĐầu tiên các bạn truy cập vào website: github.com tạo một tài khoản, sau khi các bạn tạo tài khoản và xác nhận thành công các bạn vào...Thủ thuật phần mềm máy tính
Like and share: