Solidworks

Phần mềm cơ khí SolidWorks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows, đã có mặt trên thị trường từ năm 1997 bởi Công ty Dassault Systèmes SolidWorks Corp (Công ty là một nhánh trực thuộc  Dassault Systèmes, S. A. tại Vélizy, Pháp).

Download Geometric Glovius Pro 5.1.0.584 full free

Download Geometric Glovius Pro 5.1 full free Geometric Glovius Geometric Glovius là ứng dụng CAD 3D hiện đại cho các tệp CATIA, NX, STEP, IGES, Pro/ENGINEER and Creo, SolidWorks, Inventor and Solid Edge. Công việc của Geometric Glovius Pro là thực hiện đo lường chính xác, cắt phần năng động, so sánh sự khác biệt …

Download Geometric Glovius Pro 5.1.0.584 full free Read More »

SolidCAM 2019 SP2 and SolidCAM 2019 SP2 HF7 for solidworks 2012-2020

SolidCAM 2019 standalone and solidCAM 2019 for solidworks SolidCAM 2019 SolidCAM 2019 như là một cầu kết nối giữa thiết kế và chế tạo với những tính năng mạnh mẽ dễ sử dụng. Ưu điểm nổi bật của phần mềm SolidCAM 2019 là dễ dàng kết hợp các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia …

SolidCAM 2019 SP2 and SolidCAM 2019 SP2 HF7 for solidworks 2012-2020 Read More »

Download Solidworks 2020 Premium SP1 FULL free

Download Solidworks 2020 SP1 FULL free Solidworks SolidWorks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows, đã có mặt trên thị trường từ năm 1997 bởi Công ty Dassault Systèmes SolidWorks Corp Tính năng CAD ở phần mềm SolidWorks được coi là tính năng trọng yếu, nổi trội đã để lại …

Download Solidworks 2020 Premium SP1 FULL free Read More »

Phần mềm solidworks 2019 SP5 premium link google drive

Phần mềm solidworks 2019 SP5 premium Solidworks 2019 phần mềm cơ khí SolidWorks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows, đã có mặt trên thị trường từ năm 1997 bởi Công ty Dassault Systèmes SolidWorks Corp (Công ty là một nhánh trực thuộc  Dassault Systèmes, S. A. tại Vélizy, Pháp). …

Phần mềm solidworks 2019 SP5 premium link google drive Read More »