RhinoGold

Download RhinoGold 5.7 kèm clayoo 2.5

Download RhinoGold 5.7 kèm clayoo 2.5 RhinoGold 5.7 RhinoGold là phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Phần mềm chạy trên nền tảng Rhinoceros, mà đúng hơn là các plugin chạy trên Rhinoceros. RhinoGold 5.7 rất được những người “mới” ưa thích bởi giao diện gọn gàng ( kiểu ribbon). Tính năng quản …

Download RhinoGold 5.7 kèm clayoo 2.5 Read More »

Download RhinoGold 6.6.18323.1 + clayoo 2.6 full free

Download RhinoGold 6 + clayoo RhinoGold 6 RhinoGold là phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Chúng chạy trên nền tảng Rhino, mà đúng hơn, là các plugin chạy trên Rhino. RhinoGold 6 rất được những người “mới” ưa thích bởi giao diện gọn gàng ( kiểu ribbon thời thượng). Tính năng …

Download RhinoGold 6.6.18323.1 + clayoo 2.6 full free Read More »