photoshop

Download Adobe Photoshop CC 2020 v21.0.3 full free (windows \ Macos)

Download Adobe Photoshop CC 2020 full free Adobe Photoshop CC 2020 with Photoshop, the world’s best imaging and graphic design software. Create and enhance photographs, illustrations, and 3D artwork. Design websites and mobile apps. Edit videos, simulate real-life paintings, and more. It’s everything you need to make any idea real. Theo thông báo của hãng Adobe bản chính …

Download Adobe Photoshop CC 2020 v21.0.3 full free (windows \ Macos) Read More »

Download Nik Collection by DxO 2019 v2.3.0 for windows \ macos

Download Nik Collection by DxO 2.3.0 for windows \ macos Nik Collection by DxO – Bộ Plugin chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp Nik Collection là plugin dành cho Lightroom, Photoshop giúp chỉnh màu ảnh, làm mịn, làm hạt, làm ảnh trắng đen vv. Nik Collection trước đây Google cho bạn tải miễn phí tuy nhiên …

Download Nik Collection by DxO 2019 v2.3.0 for windows \ macos Read More »

Phần mềm Alien Skin Photo Bundle Collection 2019 (windows \ MacOS)

Phần mềm Alien Skin Photo Bundle Collection 2019 phần mềm Alien Skin Photo Bundle Alien Skin Software Photo Bundle là một bộ sưu tập các phần mềm lọc ảnh cho Photoshop, Lightroom, Element và Apple Aperture. Các bộ lọc này hữu ích cho người mới bắt đầu, người dùng chuyên nghiệp và trình chỉnh sửa …

Phần mềm Alien Skin Photo Bundle Collection 2019 (windows \ MacOS) Read More »