DipTrace 4.0.0.3 + 3D Libraries free download

Download DipTrace  4.0.0.0 + 3D Libraries

DipTrace 4.0.0.3 + 3D Libraries free download DipTrace DipTrace là một phần mềm EDA / CAD để thiết kế PCB, có 4 modules: Schematic Capture PCB Layout Library Creation 3D Modeling DipTrace is quality Schematic Capture and PCB Design software that offers everything to create simple or complex multi-layer boards from schematic to manufacturing files. … Đọc tiếp DipTrace 4.0.0.3 + 3D Libraries free download

Download Altium Designer 20.1.12 build 249 mới nhất

Download Altium Designer 20

Phần mềm Altium Designer 20.1.12 build 249 Altium Designer Altium Designer là phần mềm tự động hóa thiết kế PCB và điện tử dành cho bảng mạch in. Nó được phát triển bởi công ty phần mềm Úc Altium Limited Altium là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử mạnh và được ưa … Đọc tiếp Download Altium Designer 20.1.12 build 249 mới nhất

Software Companions Gerbview 8.25 free download

download GerbView 8 crack

Software Companions Gerbview 8.25 free download Phần mềm GerbView File Gerber là định dạng vector ASCII mở cho hình ảnh nhị phân 2D. Đây là tiêu chuẩn trên thực tế được sử dụng bởi phần mềm mạch in để mô tả hình ảnh bảng mạch in, gồm các lớp đồng, mặt hàn, chỉ dẫn, … … Đọc tiếp Software Companions Gerbview 8.25 free download

Download Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 full free (windows \ macos)

Autodesk EAGLE premium 9

Download Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 full free Autodesk EAGLE Autodesk EAGLE là gì? Autodesk EAGLE là một ứng dụng tự động hóa thiết kế điện tử có kịch bản với tính năng chụp sơ đồ, bố trí bảng mạch in, bộ định tuyến tự động và các tính năng sản xuất có sự trợ giúp … Đọc tiếp Download Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 full free (windows \ macos)

Do Not Sell My Personal Information