Download Nik Collection by DxO 2019 v3.0.7 for windows \ macos

Download Nik Collection by DxO 2.0.5 for windows \ macos

Download Nik Collection by DxO 3.0.7 for windows \ macos Nik Collection by DxO – Bộ Plugin chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp Nik Collection là plugin dành cho Lightroom, Photoshop giúp chỉnh màu ảnh, làm mịn, làm hạt, làm ảnh trắng đen vv. Nik Collection trước đây Google cho bạn tải miễn phí tuy nhiên … Đọc tiếp Download Nik Collection by DxO 2019 v3.0.7 for windows \ macos

Download Imagenomic Portraiture 3.5.3 Windows \ Macos

Download Imagenomic Portraiture 3.5.2 Build 3520 Windows \ Macos

Download Imagenomic Portraiture 3.5.3 Windows \ Macos Imagenomic Portraiture Imagenomic Portraiture là một plugin cho Photoshop, Lightroom để chỉnh sửa chân dung một cách tốt nhất. Nó làm mịn da và loại bỏ sự không hoàn hảo một cách thông minh trên khuôn mặt. Imagenomic Portraiture có một công cụ mặt nạ mạnh mẽ cho phép … Đọc tiếp Download Imagenomic Portraiture 3.5.3 Windows \ Macos

Download Adobe Lightroom Classic CC 2020 v9.0.0.10 for windows \ macos

Adobe Lightroom 2020

Download Adobe Lightroom Classic CC 2020  for windows \ macos Adobe Lightroom 2020 Adobe Lightroom là một nhóm các tổ chức xử lý hình ảnh và phần mềm xử lý hình ảnh được phát triển bởi Adobe Systems cho Windows, macOS, iOS, Android và tvOS. Nó cho phép nhập / lưu, xem, sắp xếp, gắn … Đọc tiếp Download Adobe Lightroom Classic CC 2020 v9.0.0.10 for windows \ macos

Download adobe lightroom 2019 full (windows \ macos)

Phần mềm Adobe Photoshop cc 2019 windows \ mac

Download adobe lightroom 2019 adobe lightroom Từ phiên bản adobe cc 2018 Adobe đã ra mắt phiên bản Lightroom CC sử dụng công nghệ đám mây tân tiến, chính thức nói lời tạm biệt với ứng dụng Lightroom trước đây. Thực chất, Lightroom đã được đổi tên lại thành Lightroom Classic CC và vẫn sẽ tiếp … Đọc tiếp Download adobe lightroom 2019 full (windows \ macos)

Do Not Sell My Personal Information