surfCAM

Phần mềm Vero Surfcam 2020

Phần mềm Vero Surfcam 2020

Vero Surfcam 2020

SURFCAM là một giải pháp phần mềm lập trình CNC cho gia công 2 trục đến 5 trục. Surfcam 2019 là một ứng dụng CAD rất mạnh mẽ và phức tạp, cho phép bạn tạo các mô hình hoặc để tạo các đối tượng cơ sở với sự trợ giúp của các công cụ khác nhau. Các dự án 3D được tạo có thể được chuyển đổi thành các thành phần được thiết kế chính xác.

Vero Surfcam 2020 có nhiều công cụ sẽ đảm bảo rằng ngay cả những chi tiết nhỏ nhất của phay được xem xét. Vero Surfcam cung cấp cho bạn hỗ trợ cho 2, 3 và 4/5 trục, có nghĩa là bạn có thể tạo đường chạy dao cho hầu hết các thiết kế phức tạp.

Các bạn có thể tải về phần mềm vero surfcam 2020 miễn phí tại đây

Download Vero Surfcam 2020

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download Vero SurfCAM 2020

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Surfcam 2020

1. Install Vero application including CLS
2. Run Vero License Manager and close it (it will create the directory below)
3. Put lsevrc supplied to C:\ProgramData\Vero Software\CLS\_Your_PC_Lock_Code_\ directory (e.g. C:\ProgramData\Vero Software\CLS\N14–1YE3QYP93Q7HMTT\)
4. Run Vero application

PS: to speed up Vero app load a bit you can delete unnecessary licenses from lservrc. Each product license block is marked there.

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.