Sửa lỗi damaged and can’t be opened… khi dùng phần mềm crack trên MacOS

Sửa lỗi damaged and can’t be opened… on Mac

tắt GateKeeper

Để có thể cài ứng dụng bên ngoài, bạn cần bật Anywhere ở trong System Preferences mục Security & Privacy .Tuy nhiên nếu bạn cài mới hoàn toàn Mac OS Sierra 10.12 trở lên thì tùy chọn này lại bị ẩn đi

Nếu chưa tắt GateKeeper khi mở các file patch (phần mềm [email protected]) thường sẽ hiện thông báo sau: “Tên File” damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật tùy chọn Anywhere (tức tắt GateKeeper của Apple để kiểm duyệt ứng dụng bên ngoài)

Mở Terminal Copy dòng lệnh sau vào Terminal và nhấn Enter

sudo spctl --master-disable

Sau đó bạn nhập mật khẩu máy của mình vào và Enter 

Lưu ý lúc nhập mật khẩu trên màn hình sẽ không hiện ****** như lúc bạn nhập mật khẩu ở trình duyệt. Bạn cứ nhập đúng và Enter là được

Sau đó bạn kiểm tra xem dòng lệnh đã được thực thi chưa bằng cách nhập dòng lệnh này vào.

spctl --status

Nếu assessments disabled thì đã thành công.

Bây giờ bạn vào kiểm tra lại trong Security & Privacy.

Hướng dẫn tắt Gatekeeper

Cập nhật: Nếu dùng cách trên mà chạy file patch vẫn báo lỗi (thường là những file Core KG hoặc K Patcher). Bạn có thể tham khảo thêm cách sau: Sửa lỗi không chạy được CORE KG – K Patcher trên macOS

Ngoài ra trên macos 10.15 trở đi các bạn cần tắt SIP (System Integrity Protection) xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật:

Một số trường hợp dù đã tắt SIP và nhưng vẫn không thể mở phần mềm [email protected], và báo lỗi như trên. thì các bạn thực hiện như sau:

mở terminal và chạy lện sau

xattr -cr [đường dẫn tới ứng dụng bị lỗi .app]

đơn giản bạn chỉ cần gõ: xattr -cr [khoảng trắng]

vào kéo ứng dụng đang bị lỗi từ Applications vào

nhấn enter

OK xong, thử mở lại ứng dụng nhé