DS solidworks 2014 free download

Phần mềm solidworks 2014

solidworks

Solidworks là phần mềm thiết kế cơ khí 3D, Solidworks được phát triển bởi Dassault Systèmes Solidworks Corp. Solidworks hiện là phần mềm thiết kế CAD 3D phổ biến nhất hiện nay, bên cạnh đối thủ autocad inventor của hãng autodesk

Chức năng chính của solidworks

– Xây dựng mô hình khối 3D: Các khối được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật parametric, mô hình hóa.

– Lắp ráp các chi tiết nhỏ thành một cụm chi tiết: Việc lắp ráp các chi tiết đơn thành một cụm chi tiết hoặc là thành một cụm máy cho phép chúng ta hình dung ra được kết cấu của một bộ phần máy hoàn chỉnh.

– Xây dựng các bản vẽ 2D từ các mô hình 3D

System requirements

Operating System

• Windows 7 Professional x64 – recommended and preferred.
• Windows 8 Professional x 64 – supported.
• Vista Business x64 SP2 – Not supported
• XP x64 – Not supported.
• 32 bit Windows – not recommended, Support ending after 2014

RAM

• 64 bit: 8 GB, or more – recommended for large assembly work and Simulation.
• 32 bit – 4 GB – not recommended.

Video Card

• A SOLIDWORKS certified OpenGL workstation card with 2GB of RAM – recommended.
• A SOLIDWORKS certified OpenGL workstation card with 1GB of RAM – minimum requirement.
• Visit www.solidworks.com/sw/videocardtesting.html for a list of certified cards and drivers.
• Nvidia Quadro or AMD FirePro.
• Intel integrated graphics and gaming cards (Nvidia GeForce and AMD Radeon) are not certified and not recommended.
• Quadro NVS are not recommended; they are 2D only cards.
• While a certified video card is important SOLIDWORKS is a CPU bound application, you’ll see more performance gains from a faster CPU.

CPU

• Current generation Intel or AMD processor – as fast as you can afford.
• The Intel i7 Sandy Bridge series are the fastest CPU’s today.
• SOLIDWORKS will take advantage of multi core and multi CPU architectures. Typically these processors give about a 10-15% increase in performance.
• All SOLIDWORKS Simulation products take advantage multi core and multi CPU architectures.

Download solidworks 2014 full

Download solidworks 2014 32bit

Download

Download solidworks 2014 64bit 

Download

password: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install solidworks 2014

Lưu ý: Tắt hết các chương trình antivirus, tắt kết nối mạng khi cài đặt và active solidworks 2014

Sử dụng key ở trong file active tải về

Xem video hướng dẫn cài đặt và active solidworks 2014