Download SolidCAM 2018 for SolidWorks 2012-2019

Download SolidCAM 2018 for SolidWorks 2012-2019

SolidCAM 2018 for solidworks

Phần mềm SolidCAM như là một cầu kết nối giữa thiết kế và chế tạo với những tính năng mạnh mẽ dễ sử dụng.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm Solidcam là dễ dàng kết họ các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia công bằng máy tính) với khả năng tùy biến xử lý dữ liệu, tạo ra các chương trình nguồn để thực hiện trên máy CNC.

SolidCAM được sử dụng rộng rãi đặc biệt trong các ngành gia công cơ khí chế tạo ô tô, điện tử, làm các khuôn đúc và dập…

Với khả năng tích hợp một cửa sổ của Solidcam trong phần mềm thiết kế Solidworks, tất cả các hoạt động chuẩn bị cho máy CNC đều có thể được định nghĩa, tính toán và hiệu chỉnh mà không cần thoát khỏi môi trường của Solidworks. Tất cả các tham số hình học 2D và 3D được sử dụng cho quá trình gia công đều liên kết đầy đủ với mô hình thiết kế của Solidworks.

SolidCAM 2018

Features of SolidCAM 2018 for SolidWorks

 • An imposing Integrated CAM software which runs directly inside the SolidWorks as well as Autodesk Inventor.
 • Got a seamless integration as well as full tool path associativity.
 • Only CAM with the unparalleled, patented iMachining solution.
 • Supports Milling and Turning functionality with a very powerful support for advanced Mill-Turn machines which also includes Swiss-Type.
 • Got patented technology wizard the provides automatically optimized feed and speed values resulting in shorter and simpler programming procedures for increased programming productivity.
 • Supports various different strategies for handling items like contour, sampling and channel.
 • Provides you a very wide range of tools that can be used effectively for troubleshooting the products with complicated geometries like prismatic parts.

System Requirements For SolidCAM 2018 for SolidWorks

 • Operating System: Windows 7/8/8.1/10
 • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 5 GB of free space required.
 • Processor: Intel Dual Core processor or later.

Download SolidCAM 2018 for SolidWorks crack

Link download SolidCAM 2018, tải phần mềm SolidCAM 2018, download SolidCAM 2018 crack, tải phần mềm SolidCAM 2018 crack, cách crack SolidCAM 2018, keygen active SolidCAM 2018

Link google   Link fshare   Link mshare

Hướng dẫn cài đặt và crack SolidCAM 2018 for solidworks

1. Setup SolidCAM 2018 for solidworks 

1.1. Install SolidCAM 2018 for your favorite language. If asked for
license type select “USB Hardware key”

1.2. To unlock menu SolidCAM > New > Wire EDM in SolidCAM 2018 close SolidWorks,
run “SC2018_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry

1.3. To change language of SolidCAM interface run
All Programs > Solidcam2018 > Choose Language

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM installed skip
Emulator setup

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052018” to your computer

2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry

2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until
new devises and drives for them will be found and installed

2.5. Reboot computer

Note: If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel USB key