Download SketchUp pro 2017 + Vray next 4

Download SketchUp pro 2017

Sketchup pro 2017

SketchUp pro 2017 là một phần mềm mô hình hóa 3D, dành cho các kiến trúc sư, các kỹ sư, nhà phát triển trò chơi điện tử, các đạo diễn điện ảnh và các ngành nghề có liên quan.

Phần mềm này khởi đầu được phát triển bởi công ty @Last Software, có trụ sở tại Boulder, Colorado, Mỹ. Phần mềm này nổi bật như một công cụ diễn tả ý tưởng đơn giản, nhanh gọn với giao diện đồ họa cho người sử dụng.

Download sketchup pro 2017

Link tải phần mềm sketchup pro 2017 64bit, sketchup pro 2017 [email protected], download sketchup 2017 [email protected], sketchup 2017 full [email protected], tải phần mềm sketchup 2017 [email protected]

Download Sketchup pro 2017

download Vray 3.60.03 for sketchup pro 2017

download Vray Next 4 for sketchup pro 2017

pass giải nén: vietcomputer hoặc thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt ketchup pro 2017

1. Cài đặt phần mềm sketchup pro 2017

2. Copy file Patch vào thư mục cài đặt sketchup: C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017

3. Chạy file Patch (run as administrator)

4. Bấm Patch -> chọn Yes -> Chọn File: sketchup.exe để [email protected], thực hiện lần lượt cho LayOut.exeStyle Builder.exe

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information