Siemens NX 1903 – 1926 free download

Siemens NX 19xx free download

Siemens NX

Siemens NX là một gói phần mềm CAD/CAM/CAE được phát triển Siemens PLM Software. NX được dùng cho các mục đích sau:

Thiết kế: Theo tham số và cho tạo hình mặt/khối trực tiếp Phân tích kĩ thuật.

Phân tích kĩ thuật (tĩnh, động, từ tính, nhiệt, dùng phương pháp phần tử hữu hạn, và trong phân tích chất lỏng thì dùng phương pháp thể tích hữu hạn).

Gia công: Dùng trong các mô đun gia công.

Siemens NX là đối thủ cạnh tranh chính của SOLIDWORKS, CATIA và PTC Creo

Từ 2019 phần mềm Siemens NX được ra mắt với các số hiệu phiên bản như 18xx, hiện này là 19xx, các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Siemens NX software is a flexible and powerful integrated solution that helps you deliver better products faster and more efficiently. NX delivers the next generation of design, simulation, and manufacturing solutions that enable companies to realize the value of the digital twin.

Supporting every aspect of product development, from concept design through engineering and manufacturing, NX gives you an integrated toolset that coordinates disciplines, preserves data integrity and design intent, and streamlines the entire process

Download Siemens NX 19xx full free

phần mềm Siemens NX 1915, download Siemens NX 1911,Siemens NX 1919 Build 3102

Siemens NX 1926 Build 1700

download

Siemens NX 1919 Build 3102 

download

Siemens NX 1915.2801

download

Siemens NX 1911.2501

download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Siemens NX 19xx

view readme file

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information