Schlumberger Petrel 2016.3 free download

Schlumberger Petrel 2016.3 free download

Schlumberger Petrel 2016

The Petrel E&P software platform brings disciplines together with best-in-class applied science in an unparalleled productivity environment. This shared earth approach enables companies to standardize workflows from exploration to production—and make more informed decisions with a clear understanding of both opportunities and risks.

Schlumberger Petrel (tên đầy đủ Petrel E&P Software Platform) là một bộ phần mềm dùng trong ngành công nghiệp dầu khí. Các chức năng của Petrel rất đa dạng, từ lập mô hình địa chất, minh giải tài liệu địa vật lý, liên kết giếng khoan, vẽ bản đồ cấu trúc, thiết kế giếng khoan, đánh giá rủi ro địa chất cho đến mô phỏng các vỉa chứa, tính toán trữ lượng, dự đoán khả năng khai thác v.v…

Petrel có cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit, chạy trên nền tảng Microsoft Windows, phiên bản mới nhất hiện nay là Petrel 2020

Là một phần mềm phức tạp với nhiều chức năng, nhưng Petrel được thiết kế với giao diện giống các sản phẩm quen thuộc của Microsoft, và nó có các tiến trình công việc (workflow) được thiết kế sẵn, làm việc như những hàm hay macro giúp cho những người dùng ít kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Hiện tại đã có phiên bản Schlumberger Petrel 2019, nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ: [email protected]

Download Schlumberger Petrel 2016

phần mềm Schlumberger Petrel 2016, download Schlumberger Petrel 2016, hướng dẫn cài đặt Schlumberger Petrel 2016, key Schlumberger Petrel 2016, license Schlumberger Petrel 2016, Schlumberger Petrel 2019, Schlumberger Petrel 2020

price of Schlumberger Petrel v2018.1 x64 is 108 Euro

Download Schlumberger Petrel 2016.3 full free

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install Schlumberger Petrel 2016

view on readme file