download CSI SAP2000 v19

Phần mềm CSI SAP2000 v19 full free

SAP2000 v19

Sap2000 là phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc).
Phần mềm SAP2000 v19 tính toán được nhiều loại kết cấu như : Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …Đặc biệt SAP2000 v19 có nhiều cập nhập tiêu chuẩn VN hơn các phiên bản cũ.

Những điểm mới trong SAP2000 v19

  • Nhiều hình thức trình đơn chỉnh sửa đã được cải thiện cho phép để ngỏ cho việc sử dụng lặp đi lặp lại với một nút để áp dụng.
  • Họ đã được thêm vào mô hình trễ mới và cải tiến cho bản lề phi tuyến vật liệu (bisabras) và liên kết (suối uốn hoặc bản lề bằng nhựa).
  • Các định nghĩa cập nhật bản lề (bản lề) trong các yếu tố khung theo hướng dẫn của ASCE 41-13.
  • Bản lề đã được thực hiện trong các yếu tố thông số khung PMM để sử dụng với một thiết kế phân tích phi tuyến tính khác dựa trên hiệu quả và.
  • Trong phần thiết kế đó đã bổ sung thêm một công cụ để nhập hình học từ một tập tin DXF.

Download phần mềm SAP2000 v19

Download SAP2000 v19

password: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install SAP2000 v19

1. Quan trọng: Tắt antivirus

2. Chạy keygen “sap_v19_kg.exe”. với quyền administrator chương trình tạo ra file file “Iservrc”

3. copy file “Iservrc” vào trong thư mục cài đặt:

  • Với windows 32bit: C:\Program Files (x86)\computers and structures\SAP2000 19
  • Với windows 64bit: C:\Program Files\computers and structures\SAP2000 19

Tiếp theo các bạn cần gia hạn sử dụng phần mềm SAP2000 bằng tool runasdate, các bạn thực hiện theo bài viết sau:

Hướng dẫn fix lỗi license phần mềm SAP2000 v19