Phần mềm SAP2000 v20 key active miễn phí

Phần mềm SAP2000 v20 key active miễn phí

SAP2000 version 20 – sap2000 v20

Sap2000 là các phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc).
Phần mềm SAP2000 tính toán được nhiều loại kết cấu như : Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …

Hiện tại phần mềm SAP2000 đã update lên SAP2000 v20 đây là bản nâng cấp của SAP2000 v19 cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất hiện nay.

Phần mềm SAP2000 v20 key active miễn phí

Download sap2000 v20 + key active miễn phí

Link tải phần mềm sap2000 v20 miễn phí key active, download sap2000 v20 32bit và 64bit tải phần mềm sap2000 v20 mới nhất hiện nay. download sap2000 v20 full active miễn phí

sap2000 v20 crack, download sap2000 v20 full crack, phần mềm sap2000 v20 mới nhất

Download sap2000 v20 32bit

Link google drive   Link dự phòng

Download sap2000 v20 64bit

Link google drive   Link dự phòng

Xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000

Cài đặt SAP2000

Chạy file keygen với quyền admin => tạo ra file license: Iservrc

Copy file Iservrc vào thư mục cài đặt SAP2000 mặc định

Tiếp theo bạn cần fix lỗi thời gian khi sử dụng phần mềm bằng tool dưới đây

Download Runasdate gia hạn sử dụng phần mềm SAP2000 v20.2

Phiên bản 32bit

Link google   link dự phòng   link dự phòng

Phiên bản 64bit

Link google   link dự phòng   link dự phòng

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây

Chúc các bạn thành công.