phần mềm SAP2000 crack

phần mềm SAP2000 crack

Sap2000 là các phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc).
Phần mềm SAP2000 tính toán được nhiều loại kết cấu như : Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …

phần mềm SAP2000 crack
Đặc biệt SAP2000 v19 có nhiều cập nhập tiêu chuẩn VN hơn các phiên bản cũ.

Những điểm mới trong SAP2000 v19

  • Nhiều hình thức trình đơn chỉnh sửa đã được cải thiện cho phép để ngỏ cho việc sử dụng lặp đi lặp lại với một nút để áp dụng.
  • Họ đã được thêm vào mô hình trễ mới và cải tiến cho bản lề phi tuyến vật liệu (bisabras) và liên kết (suối uốn hoặc bản lề bằng nhựa).
  • Các định nghĩa cập nhật bản lề (bản lề) trong các yếu tố khung theo hướng dẫn của ASCE 41-13.
  • Bản lề đã được thực hiện trong các yếu tố thông số khung PMM để sử dụng với một thiết kế phân tích phi tuyến tính khác dựa trên hiệu quả và.
  • Trong phần thiết kế đó đã bổ sung thêm một công cụ để nhập hình học từ một tập tin DXF.

Download phần mềm SAP2000 v19 crack

phiên bản 32bit

link mega: Download

Link google drive: Download

keygen active SAP2000 v19 Download

phiên bản 64bit

link Fshare: Download

Link google drive: Download

pass giải nén: vietcomputer

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn crack SAP2000 v19

1. Quan trọng: Tắt antivirus
2. Chạy keygen “sap_v19_kg.exe”. với quyền administrator chương trình tạo ra file file “Iservrc” 
3. copy file “Iservrc” vào trong thư mục cài đặt:

  • Với windows 32bit: C:\Program Files (x86)\computers and structures\SAP2000 19
  • Với windows 64bit: C:\Program Files\computers and structures\SAP2000 19

Ok vậy là đã crack xong phần mềm

Tuy nhiên khi mở phần mềm lên sẽ nhận được thông báo lỗi license (Unable to find a license) vì phần mềm chỉ có giấy phép sử dụng trước 8/2017 để khắc phục các bạn thực hiện theo bài viết sau: hướng dẫn crack phần mềm ETABS 2016, SAP2000 và SAFE 2016

fix lỗi unable to find a license sap2000 v19

Chúc các bạn thành công.

 

Nếu bạn thấy hữu ích hãy chia sẻ cho mọi người.