Download CSI SAFE 2014 v14.2.0

Download CSI SAFE 2014

CSI SAFE 2014

SAFE 2014 là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước … ngoài ra SAFE 2014 còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè

Hiện tại SAFE đã ra mắt phiên bản mới nhất SAFE 2016, các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Download CSI SAFE 2014

download safe v14.2.0

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install SAFE 2014

Cài đặt safe 2014 xong đóng lại

Chạy file [email protected] với quyền admin (run as administrator) sẽ xuất hiện file Lservrc

Copy file Lservrc vào đường dẫn sau: C:\Program Files (x86)\Computers and Structures\SAFE 2014

OK xong

Lưu ý: thời điểm hiện tại file license đã hết hạn do đó chúng ta cần dùng tool Runasdate để chạy phần mềm vào một ngày mà license còn thời hạn, các bạn xem hướng dẫn ở bài viết sau:  

Download tool runasdate

Download RunAsDate
Download RunAsDate for x64

chỉnh thời gian chạy trước 1/2016