reset id teamviewer 13

Reset id teamviewer

Phần mềm teamviewer

Hiện tại phần mềm teamviewer mới nhất đã update lên tới phiên bản teamviewer 13, một điều rất khó chịu là các phiên bản cũ thì không thể remote hỗ trợ các bản cao hơn.

Mặc định khi người dùng lên trang chủ download sẽ tải về bản mới nhất. Điều này gây khó khắn cho những người chuyên support khi sử dụng phiên bản thấp hơn vì lý do bản quyền.

Thông thường các bạn có thể sử dụng  teamviewer 13 Còn mình thì thích sử dụng tool để reset ID teamviewer. Bài viết này thủ thuật – phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tool để reset id teamviewer 13, với tool này ID teamviewer của bạn sẽ được reset lại mới và phần mềm của bản lại tiếp tục sử dụng đầy đủ chức năng như bản dùng thử.

Download teamviewer 13

Download teamviewer 13 

Download

Download tool reset id teamviewer 13

Download

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn active teamviewer 13

Sau khi tải tool reset ID teamviewer 13 về các bạn giải nén và chạy phần mềm lên với quyền administrator

reset id teamviewer 13

Chọn Trial hoặc Free và nhấn start

Nếu phần mềm yêu cầu trỏ đường dẫn tới vị trí cài đặt phần mềm teamviewer 13 thì các bạn trỏ theo đường dẫn sau:

  • Đối với máy tính chạy win 32bit  C:\Program Files\TeamViewer
  • Đối với máy tính chạy win 64bit  C:\Program Files (x86)\TeamViewer

Xong các bạn đợi quá trình reset ID teamviewer 13 hoàn tất và chọn End

Vậy là các bạn đã reset id teamviewer 13 thành công và sử dụng thoải mái không còn bị giới hạn 5 phút khi hết hạn dùng thử nữa.

Lưu ý sau 1 thời gian sử dụng phần mềm sẽ báo hết hạn dùng thử thì các bạn cứ chạy lại tool như trên để reset ID nhé.

Sau khi reset id teamviewer 13 các bạn sẽ sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm, khắc phục lỗi giới hạn 5 phút khi remote, fix lỗi teamview hết hạn sử dụng , remote hỗ trợ nhiều phiên làm việc….

Xem video hướng dẫn

Chúc các bạn thành công