Red Giant Universe 3.3.1 Windows / 3.0.2 macOS free download

Red Giant Universe 3 free download

Red Giant Universe 3

Red Giant Universe is a collection of GPU-accelerated effects and transitions for editors and motion graphics

Red Giant Universe là một plugin chỉnh sửa và chuyển đổi video mạnh mẽ cho phần mềm chỉnh sửa video có các ứng dụng tuyệt vời cho các nghệ sĩ và biên tập viên đồ họa chuyển động. Với 79 công cụ mạnh mẽ, dựa trên GPU, plugin này giúp bạn làm cho thân máy bay của mình trông cũ hoặc hiện đại. Nó sử dụng các công cụ như VHS, Retro bồi Carousel, Glitch, Holomatrix II và nhiều công cụ khác để thay đổi phong cách video của bạn.

Red Giant Universe cho phép bạn tạo các yếu tố đồ họa hoạt hình và hình nền lặp đi lặp lại với các công cụ như các thành phần HUD, Knoll Light Factory EZ và Fractal Background. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ khác để tạo các hiệu ứng chuyển tiếp độc đáo và văn bản hấp dẫn để có được kết quả mong muốn. Plugin này có vô số pristas và thêm nhiều công cụ cho phần mềm chỉnh sửa phim như After Effects, PrimePress Pro, Final Cut, Apple Motion và hơn thế nữa

Download Red Giant Universe 3 Windows / macOS

Red Giant Universe 3.3.1 x64

Download

Red Giant Universe 3.0.2 macOS

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Red Giant Universe 3

Xem file readme đính kèm

installation steps:

At the end of the installation, click the blue Activate button in the lower left corner, and the Red Giant Application Manager will pop up.
Click Cancel, no login required, then click the upper right corner, select Enter Serial Number, and enter the serial number to complete the activation.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn