Download Red Giant Magic Bullet Suite 13.0.17 for windows \ macos

Download Red Giant Magic Bullet Suite 13

Red Giant Magic Bullet Suite

Red Giant Magic Bullet Suite là một bộ bao gồm 7 công cụ cung cấp hiệu chỉnh màu sắc trực quan trong thời gian thực. Nó giúp bạn hiệu chỉnh màu sắc và hoàn thiện bộ phim là những gì các nhà làm phim đang tìm kiếm.

Magic Bullet Suite được tạo thành từ nhiều công cụ khác nhau mà mỗi công cụ có thông tin tương thích riêng. Mọi công cụ đều chạy trên Mac và Windows và tương thích với Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects và Apple Final Cut Pro X, trong khi một số công cụ cũng hoạt động trong các ứng dụng máy chủ bổ sung.

Trong bộ này bao gồm 7 công cụ:

  • Magic Bullet Looks
  • Magic Bullet Denoiser III
  • Magic Bullet Colorista IV
  • Magic Bullet Cosmo II
  • Magic Bullet Mojo II
  • Magic Bullet Film
  • Magic Bullet Renoiser

Download Red Giant Magic Bullet Suite 13 win \ mac

tải Red Giant Magic Bullet Suite 13 free, download Red Giant Magic Bullet Suite 13 full free, key Red Giant Magic Bullet Suite 13, Red Giant Magic Bullet Suite 13 for mac

Download Red Giant Magic Bullet Suite 13.0.17 x64 kèm key 

Download

Download Red Giant Magic Bullet Suite 13.0.13 macOS kèm key

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt phần mềm sử dụng key đính kèm để active

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information