Recuva Professional / Business / Technician 1.53.1087 free key + portable

Recuva Professional / Business / Technician 1.53.1087

Recuva

Recuva là một phần mềm phục hồi dữ liệu được phát triển bởi Piriform, và chạy trên các hệ điều hành từ Microsoft Windows 2000 trở lên. Phần mềm này có thể phục hồi những tập tin bị xóa vĩnh viễn

Recuva can recover pictures, music, documents, videos, emails or any other file type you’ve lost. And it can recover from any rewriteable media you have: memory cards, external hard drives, USB sticks and more!

Recuva có phiên bản free kèm các phiên bản thương mại cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm Recuva Professional, Recuva Business và Technician

Các bạn có thể tải về miễn phí phần mềm recuva tại đây

Download Recuva Professional / Business / Technician 1.53.1087

Recuva Professional / Business / Technician 1.53.1087 free key + portable

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Donate and download files with Unlimited Speed, NO ads and NO Wait.

Ung ho

Cài đặt Recuva

Xem file readme đính kèm

Lưu ý: thêm các dòng sau vào file hosts trước khi cài đặt, hoặc tắt kết nối internet khi sử dụng

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 
127.0.0.1 license.piriform.com

phần mềm Recuva Professional, download Recuva Professional, key Recuva Professional , license Recuva Professional, Recuva portable, Recuva Business, Recuva Technician