Download RealVNC enterprise 6.3.2 key active miễn phí

Download RealVNC enterprise 6.3.2

RealVNC

RealVNC cho phép người dùng dễ dàng xem được màn hình của một máy tính khác bằng cách sử dụng mạng internet, mạng LAN, người dùng có thể thực hiện các thao tác trên máy này như máy máy đang sử dụng, bạn có thể xem các chương trình, cài chương trình, thực hiện quản lý các ứng dụng, sử lỗi cho máy tính một cách dễ dàng.

RealVNC cũng giống như các phần mềm kết nối từ xa như teamviewer, ultraview hay anydesk, tuy nhiên RealVNC lại sử dụng được trong môi trường mạng LAN mà không cần có internet như những phần mềm kể trên

VNC được sử dụng rất nhiều để hỗ trợ người dùng trong môi trường doanh nghiệp, có thể triển khai trong môi trường workgroup hay cả môi trường domain. Hỗ trợ đa môi truong: Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, HP-UX và AIX.

Các bạn có thể download realVNC 6.3.2 mới nhất kèm key active tại đây.

Download RealVNC enterprise 6.3.2 

Download RealVNC enterprise 6.3.2

download realvnc kèm key active, realvnc connect 6.3.2 [email protected], realvnc [email protected], download realvnc full [email protected], key realvnc 6.3.2, key active realvnc 6.3.2, realvnc 6.3.2 [email protected],  realvnc 6.3.2 full [email protected]

Download RealVNC enterprise 6.3.2 + key active

link google: Download

link mshare: Download

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Xem thêm: Teamviewer 14 reset ID miễn phí

Hướng dẫn active RealVNC enterprise 6.3.2

Cài đặt realvnc connect 6.3.2

Chạy file keygen để lấy key active realvnc 6.3.2.

OK xong.