Bentley ProStructures V8i SS8 08.11.14.195

Bentley ProStructures V8i SS8 08.11.14.195

Bentley ProStructures V8i

Bentley ProStructures là một phần mềm dựa trên 3D hỗ trợ bạn trong công việc xây dựng bản vẽ của một kết cấu thép và kim loại .

Chạy trên nền của Autocad, ProStructures giúp người dùng có được cái nhìn trực quan và tổng thể của nhiều mẫu vật liệu phù hợp cho quá trình thiết kế những dạng kết cấu phức tạp , tạo ra những bản vẽ chế tạo, quản lý các loại vật liệu cũng như lập các báo cáo thống kê vật liệu được sử dụng.

Bentley ProStructures V8i

Download Bentley ProStructures V8i

Download Bentley ProStructures V8i SS8 08.11.14.195

Download Bentley ProStructures V8i SS6 08.11.11.87

password: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install ProStructures V8i

see the readme file

install Application to default installation root (Requirements Microsoft Windows 7 Professional or higher 64 bit OS)
> start Patch.exe with Administrator Privileges
> Agree and Confirm, if not.. it will close
> wait one minute
> done