Download microsoft project 2016 Pro kèm key active miễn phí

Download microsoft project 2016 Pro kèm key active miễn phí

microsoft project 2016

microsoft project 2016 là một phần mềm quản lí dự án được sử dụng phổ biến. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

Project 2016 có hai phiên bản, Standard và Professional. Microsoft Project và Microsoft Project Server là nền tảng của Microsoft Office Enterprise Project Management.

Download microsoft project 2016 Pro kèm key active miễn phí

Download project 2016 professional

Download microsoft project 2016, Download project 2016 crack, phần mềm project 2016 pro, project 2016 32bit, project 2016 64bit,  project 2016 professional, key active project 2016, bản quyền project 2016 miễn phí

Download microsoft project 2016 pro 32bit 

Download

link dự phòng: Download

Download microsoft project 2016 pro 64bit 

Download

link dự phòng: Download

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt và active project 2016

Cài đặt microsoft project 2016 chỉ việc next và Ok

Mở cmd với quyền admin

Chạy các lệnh sau:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /sethst:kms.digiboy.ir

cscript ospp.vbs / act

Lưu ý nếu bạn sử dụng hệ điều hành 64bit nhưng cài project 2016 32bit

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /sethst:kms.digiboy.ir

cscript ospp.vbs / act

Ok xong

like and share