Download Altium Designer 20.0.13 build 296 mới nhất

Download Altium Designer 20

Phần mềm Altium Designer 20 Altium Designer Altium Designer là phần mềm tự động hóa thiết kế PCB và điện tử dành cho bảng mạch in. Nó được phát triển bởi công ty phần mềm Úc Altium Limited Altium là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử mạnh và được ưa chuộng ở … Read more Download Altium Designer 20.0.13 build 296 mới nhất

Download Cadence Allegro and OrCAD v17.40.003-2019 Hotfix

Download Cadence Allegro and OrCAD 17

Download Cadence Allegro and OrCAD 17 full free Cadence Allegro and OrCAD OrCAD là gói phần mềm dùng để thiết kế mạch điện tử của công ty Cadence Design Systems. Orcad dùng để thiết kế mạch in để sản xuất mạch in, tạo ra các sơ đồ điện tử và các chế bản của chúng. Tên gọi … Read more Download Cadence Allegro and OrCAD v17.40.003-2019 Hotfix

Altium Designer 19.1.9 build 167

Download Altium Designer 19 Altium Designer 19 Altium Designer 19 cung cấp một ứng dụng kết hợp tất cả công nghệ và chức năng cần thiết cho việc phát triển sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, như thiết kế hệ thống ở mức bo mạch và FPGA, phát triển phần mềm nhúng cho FPGA và … Read more Altium Designer 19.1.9 build 167

ANSYS Products 2020 R1 + Document free download (Windows / Linux)

Download ANSYS Products 2020 R1 + Document

ANSYS Products 2020 R1 + Document free download ANSYS Products 2020 ANSYS Inc. is one of the top CAE software developers (acronym for Computer-Aided Engineering and Computer Aided Engineering). This set includes various tools used to simulate and analyze different branches of engineering sciences such as electromagnetism, electrostatics, electronics, solid and fluid mechanics, heat transfer, … Read more ANSYS Products 2020 R1 + Document free download (Windows / Linux)