THIẾT KẾ

Phần mềm thiết kế, phần mềm đồ hoạ, graphics design, sketchup, corelDRAW, CorelCAD, Altium design, cinema 4D, rhino

Phần mềm Gemvision Matrix 8 full free

Phần mềm Gemvision Matrix 8 [email protected] Gemvision Matrix 8 Gemvision Matrix 8 là một phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Tương tự như RhinoGold, cũng chạy trên nền tảng Rhino, mà đúng hơn, là các plugin chạy trên Rhinoceros Gemvision Matrix 8 cực kỳ mạnh, nó mạnh hơn RhinoGold. “Mạnh” ở …

Phần mềm Gemvision Matrix 8 full free Read More »

Download RhinoGold 5.7 kèm clayoo 2.5

Download RhinoGold 5.7 kèm clayoo 2.5 RhinoGold 5.7 RhinoGold là phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Phần mềm chạy trên nền tảng Rhinoceros, mà đúng hơn là các plugin chạy trên Rhinoceros. RhinoGold 5.7 rất được những người “mới” ưa thích bởi giao diện gọn gàng ( kiểu ribbon). Tính năng quản …

Download RhinoGold 5.7 kèm clayoo 2.5 Read More »