Buy Software

Download StataCorp Stata MP 16 for Windows

Download StataCorp Stata MP 16 full StataCorp Stata Stata is the solution for your data science needs. Obtain and manipulate data. Explore. Visualize. Model. Make inferences STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics” và “data”. Nó được sử dụng …

Download StataCorp Stata MP 16 for Windows Read More »

Phần mềm StrategyQuant X Pro Build 126 Full license

Phần mềm StrategyQuant X Pro Build 126 Full license StrategyQuant X StrargetyQuant X là tên của một phần mềm tiếp thị rất hữu ích và hiệu quả. Với phần mềm này, bạn có thể phân tích và phân tích dữ liệu và thông tin của mình để tăng lợi nhuận và năng suất. Sử dụng …

Phần mềm StrategyQuant X Pro Build 126 Full license Read More »

Download AnyLogic Professional 8.5.1 full license

Download AnyLogic Professional 8.5.1 full AnyLogic Professional AnyLogic Professional là phần mềm mô phỏng duy nhất cho các hệ thống rời rạc, dựa trên đại lý và động. Phần mềm này có ngôn ngữ lập trình linh hoạt cho phép các chuyên gia mô phỏng và phân tích các hệ thống và quy trình kinh doanh phức tạp …

Download AnyLogic Professional 8.5.1 full license Read More »