Analytics

Phần mềm phân tích, phần mềm nghiên cứu phân tích mọi lĩnh vực, analytics software, phần tích hệ thống, phần tích khoa học, phần mềm chuyên nghành lĩnh vực phân tích

Download FlexSim 2019 Enterprise 19.0.0 full free

Download FlexSim 2019 Enterprise 19.0.0 full free FlexSim 2019  FlexSim – 3D Simulation Modeling and Analysis Software FlexSim là gói phần mềm mô phỏng sự kiện riêng biệt được phát triển bởi FlexSim Software Products, Inc. Nhóm sản phẩm FlexSim hiện bao gồm sản phẩm FlexSim cho mục đích chung và FlexSim chăm sóc sức …

Download FlexSim 2019 Enterprise 19.0.0 full free Read More »

Phần mềm StrategyQuant X Pro Build 126 Full license

Phần mềm StrategyQuant X Pro Build 126 Full license StrategyQuant X StrargetyQuant X là tên của một phần mềm tiếp thị rất hữu ích và hiệu quả. Với phần mềm này, bạn có thể phân tích và phân tích dữ liệu và thông tin của mình để tăng lợi nhuận và năng suất. Sử dụng …

Phần mềm StrategyQuant X Pro Build 126 Full license Read More »

SmartPLS Professional 3.2.9 free download (Windows / macOS)

SmartPLS Professional 3.2.9 free download SmartPLS Professional 3.2.9 SmartPLS 3 is a milestone in latent variable modeling. It combines state of the art methods (e.g., PLS-POS, IPMA, complex bootstrapping routines) with an easy to use and intuitive graphical user interface. Hiện tại đã có phiên bản SmartPLS Professional 3.2.9 mới nhất dành cho windows và …

SmartPLS Professional 3.2.9 free download (Windows / macOS) Read More »

Phần mềm SmartPLS 3.2.8 full key active free

Phần mềm SmartPLS 3.2.8 full license Phần mềm SmartPLS 3.2.8 smartpls là phần mềm hàng đầu trong ước lượng mô hình SEM. SmartPLS là một ứng dụng phần mềm cho mô hình đường dẫn (đồ họa) với các biến tiềm ẩn (LVP). Phương pháp tối thiểu của từng phần tử (PLS) được sử dụng cho phân …

Phần mềm SmartPLS 3.2.8 full key active free Read More »

Download AnyLogic Professional 8.5.1 full license

Download AnyLogic Professional 8.5.1 full AnyLogic Professional AnyLogic Professional là phần mềm mô phỏng duy nhất cho các hệ thống rời rạc, dựa trên đại lý và động. Phần mềm này có ngôn ngữ lập trình linh hoạt cho phép các chuyên gia mô phỏng và phân tích các hệ thống và quy trình kinh doanh phức tạp …

Download AnyLogic Professional 8.5.1 full license Read More »

Download Companion by Minitab 5.4 (Minitab Quality Companion)

Download Companion by Minitab 5.4 Companion by Minitab Companion by Minitab, trước đây gọi là Minitab Quality Companion của MiniTAB là một phần mềm rất mạnh để phân tích dữ liệu thống kê. Nó cung cấp khả năng cập nhật và phân loại dữ liệu thống kê trên các phân khúc khác nhau và nó …

Download Companion by Minitab 5.4 (Minitab Quality Companion) Read More »

Do Not Sell My Personal Information