Download MedCalc 19.4.0 full + portable

Download MedCalc 19.0.5 crack

Download MedCalc 19 full + portable MedCalc 19 MedCalc là phần mềm thống kê trong y học. Medcalc được ứng dụng đặc thù trong nghiên cứu y học. Medcalc có dung lượng nhỏ, dễ cài đặt. Việc thực hiện với cửa sổ thao tác trực quan, dễ hiểu. Kết quả phân tích số liệu cho ra … Đọc tiếp Download MedCalc 19.4.0 full + portable

Download MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.8 x64 / 2018 Release 18.2.4 x86

MAXQDA Analytics Pro 2020

Download MAXQDA Analytics Pro 2020 MAXQDA 2020 What is MAXQDA? MAXQDA is a world-leading software package for qualitative and mixed methods research. Analyze all kinds of data – from texts to images and audio/video files, websites, tweets, focus group discussions, survey responses, and much more. Developed by and for researchers, MAXQDA is at once powerful … Đọc tiếp Download MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.8 x64 / 2018 Release 18.2.4 x86

Download NVivo Plus Release 1.2 v20.2.0.426 x64 full license

download  NVivo Plus Release 1.1 v20

Phần mềm NVivo Plus Release 1.2 v20.2 NVivo Plus Nvivo plus trước đây là Nvivo, trước đây các phiên bản cũ được phát hành theo số thứ tự v10, v11 và v12, từ phiên bản Nvivo 2020 này hãng QSR đã sửa lại tên gọi mới là NVivo Plus Release 1.1 v20.x Nvivo is a … Đọc tiếp Download NVivo Plus Release 1.2 v20.2.0.426 x64 full license

SmartPLS Professional 3.3.2 x64 full license (Windows / MacOS)

SmartPLS 3.3.2 crack

SmartPLS Professional 3.3.2 free download SmartPLS SmartPLS là một phần mềm có giao diện người dùng đồ họa để mô hình hóa phương trình cấu trúc dựa trên phương sai sử dụng phương pháp mô hình hóa đường bình phương nhỏ nhất một phần. SmartPLS 3 is a milestone in latent variable modeling. It combines … Đọc tiếp SmartPLS Professional 3.3.2 x64 full license (Windows / MacOS)

Do Not Sell My Personal Information