Download EZ-FRISK 8.06 full license

Download EZ-FRISK 8.06 full license

Download EZ-FRISK 8.06 full license EZ-FRISK EZ-FRISK™ is a software package used by engineers and seismologists to perform site-specific earthquake hazard analysis. The key capabilities are: Seismic Hazard Analysis — calculating the probability of earthquake ground shaking at the surface or in the bedrock beneath a site based on the location of surrounding faults. Spectral Matching — adjusting … Đọc tiếp Download EZ-FRISK 8.06 full license

Download AnyLogic 8.5.2 Professional full license( windows / MacOS / Linux)

Anylogic 8.5.2 Pro

Download AnyLogic 8.5.2 Professional full license AnyLogic AnyLogic is the leading simulation software for business, utilized worldwide in many industries, including logistics, manufacturing, mining, healthcare, etc In AnyLogic simulation software, you can use various visual modeling languages: process flowcharts, statecharts, action charts, and stock & flow diagrams. AnyLogic was the first tool to introduce multimethod … Đọc tiếp Download AnyLogic 8.5.2 Professional full license( windows / MacOS / Linux)

RapidMiner Studio Developer 9.7.1 (Windows / Linux / macOS)

Download RapidMiner Studio Developer 9.5.0 full free

Phần mềm RapidMiner Studio Developer 9.7.1 RapidMiner Studio RapidMiner là một nền tảng phần mềm khoa học dữ liệu cung cấp một môi trường tích hợp để chuẩn bị dữ liệu, học máy, học sâu, khai thác văn bản và phân tích dự đoán. Đây là một trong những hệ thống mã nguồn mở hàng … Đọc tiếp RapidMiner Studio Developer 9.7.1 (Windows / Linux / macOS)

Download MedCalc 19.4.0 full + portable

Download MedCalc 19.0.5 crack

Download MedCalc 19 full + portable MedCalc 19 MedCalc là phần mềm thống kê trong y học. Medcalc được ứng dụng đặc thù trong nghiên cứu y học. Medcalc có dung lượng nhỏ, dễ cài đặt. Việc thực hiện với cửa sổ thao tác trực quan, dễ hiểu. Kết quả phân tích số liệu cho ra … Đọc tiếp Download MedCalc 19.4.0 full + portable

Do Not Sell My Personal Information