Zentimo xStorage Manager 2.4.2.1284 + Portable

Phần mềm Zentimo xStorage Manager 2.4 + Portable

Zentimo xStorage Manager

Zentimo xStorage Manager là phần mềm quản lý tất cả những thiết bị ngoại vi đang được kết nối với máy tính như: USB, thiết bị cầm tay, đầu đọc thẻ nhớ,… Chương trình giúp xác định chính loại thiết bị của bạn bằng đặc điểm hoặc tên ổ đĩa trong trường hợp có nhiều thiết bị đang được gắn vào máy tính, đồng thời có thể gỡ bỏ chúng an toàn ra khỏi hệ thống.

Zentimo xStorage Manager quản lý toàn diện thiết bị của bạn trên các mặt: quản lý ký tự ổ đĩa, khởi chạy các ứng dụng di động được cài đặt trên thiết bị, tùy chỉnh chức năng chạy tự động tiện lợi hơn.

Ngoài ra còn có thể kiểm tra tốc độ cho các ổ đĩa ở khả năng độc tập tin gồm các file có dung lượng từ nhỏ đến lớn, đồng thời xem thông tin tổng dung lượng và không gian còn trống trên ổ đĩa.

Download Zentimo xStorage Manager 2.4

Tải phần mềm Zentimo xStorage Manager

Zentimo xStorage Manager 2.4.2 Multilingual + Portable

password: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Zentimo xStorage Manager

see the readme file

Xem file readme đính kèm