Phần mềm ZBrush 2019.1.2 full free

Phần mềm ZBrush 2019.1.2 full free

Pixologic ZBrush 2019

Pixologic ZBrush là một công cụ điêu khắc kỹ thuật số kết hợp mô hình, kết cấu và vẽ tranh 3D / 2.5D của hãng Pixologic.

ZBrush 2019 sử dụng công nghệ “pixol” độc quyền lưu trữ thông tin ánh sáng, màu sắc, vật liệu và độ sâu cho tất cả các đối tượng trên màn hình

Zbrush được sử dụng trong thiết kế mẫu nữ trang, game và đồ chơi, đồ trang trí- nội thất,…

Download ZBrush 2019.1.2

phần mềm ZBrush 2019, download ZBrush 2019

Download ZBrush 2019.1.2

download

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install ZBrush 2019

see the readme file

Cài đặt phần mềm ZBrush 2019

copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt ZBrush 2019

OK xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================