Phần mềm ZBrush 2019.1.2 full free

Phần mềm ZBrush 2019.1.2 full free

Pixologic ZBrush 2019

Pixologic ZBrush là một công cụ điêu khắc kỹ thuật số kết hợp mô hình, kết cấu và vẽ tranh 3D / 2.5D của hãng Pixologic.

ZBrush 2019 sử dụng công nghệ “pixol” độc quyền lưu trữ thông tin ánh sáng, màu sắc, vật liệu và độ sâu cho tất cả các đối tượng trên màn hình

Zbrush được sử dụng trong thiết kế mẫu nữ trang, game và đồ chơi, đồ trang trí- nội thất,…

Download ZBrush 2019.1.2

phần mềm ZBrush 2019, download ZBrush 2019

Download ZBrush 2019.1.2

download

password: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install ZBrush 2019

see the readme file

Cài đặt phần mềm ZBrush 2019

copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt ZBrush 2019

OK xong