Mentor Graphics Xpedition Enterprise VX.2.8 update 2

Phần mềm Mentor Graphics Xpedition Enterprise

Mentor Graphics Xpedition

Xpedition® Enterprise is the industry’s most innovative PCB design flow, providing integration from system design definition to manufacturing execution.

Xpedition là phần mềm thiết kế PCB của Mentor Graphics , một công ty thuộc Siemens. Xpedition® Enterprise là dòng thiết kế PCB sáng tạo nhất trong ngành, cung cấp tích hợp từ định nghĩa thiết kế hệ thống đến thực thi sản xuất. Các công nghệ độc đáo, được cấp bằng sáng chế của nó có thể giảm 50% chu kỳ thiết kế trở lên trong khi cải thiện đáng kể chất lượng tổng thể và hiệu quả tài nguyên.

Download  Xpedition Enterprise VX.2.8

Xpedition Enterprise VX.2.6,  Xpedition Enterprise VX.2.7,  Xpedition Enterprise VX.2.8

Download Mentor Graphics Xpedition Enterprise VX.2.8

Download

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Xpedition Enterprise VX.2.8

see the readme file

Xem file readme đính kèm