Phần mềm TechSmith Snagit 2019.1.6 for win \ mac

Phần mềm TechSmith Snagit 2019 win \ mac

TechSmith Snagit 2019

TechSmith Snagit là một trong những phần mềm không thể thiếu đối với người dùng thường chụp lại màn hình máy tính với nhiều yêu cầu phức tạp. với Snagit, người dùng có nhiều tùy chọn hơn như: chọn vùng để chụp với hình dạng bất kì, chụp từng cửa sổ đang mở … và sau đó là chỉnh sửa ảnh với các công cụ có sẵn rồi lưu lại thành tập tin jpg, png,…

Hiện tại techsmith đã ra mắt phiên bản Snagit 2019, các bạn có thể tải miễn phí tại đây

Download TechSmith Snagit 2019 win \ mac

Tải phần mềm snagit 2019 [email protected], download snagit 2019 [email protected], key snagit 2019, snagit 2019 portable, hướng dẫn cài đặt và [email protected] snagit 2019 miễn phí

Download Techsmith snagit 2019.1.3 Build 3847

Download

Download Techsmith snagit 2019 portable

Download

Download Techsmith snagit 2019.1.6 for macos

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Snagit 2019

view the readme file

Cài đặt phần mềm snagit 2019

Chạy file keygen với quyền admin để lấy key để active snagit 2019

Ok xong

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn