Download SAS 9.4 M6 (TS1M6) full license valid 2021

Phần mềm SAS 9.4 M6 full license valid 2021

Phần mềm SAS

Phần mềm SAS là gì?

SAS (Statistical Analysis System) là bộ phần mềm được phát triển bởi Viện SAS để phân tích nâng cao, phân tích đa biến, kinh doanh thông minh, quản lý dữ liệu và phân tích dự đoán.

SAS được xem là phần mềm thống kê đắt nhất trong các phần mềm bởi sức mạnh tuyệt vời của nó.

SAS cho phép thực hiện:

* Nhập, truy cập, quản lý và khai thác dữ liệu
* Xuất báo cáo bằng văn bản và đồ họa
* Phân tích thống kê
* Lập kế hoạch kinh doanh, dự báo, và ra quyết định hỗ trợ
* Hoạt động nghiên cứu và quản lý dự án
* Cải tiến chất lượng
* Các ứng dụng phát triển
* Kho dữ liệu (trích xuất, chuyển đổi, tải)
* Nền tảng điện toán độc lập và từ xa

Ngoài ra, SAS còn cung cấp nhiều giải pháp phần mềm cho các mảng khác như: quản trị  IT, quản trị nguồn nhân lực, quản lý tài chính, kinh doanh thông minh, quản lý quan hệ khách hàng…

Hầu hết các tập đoàn tài chính – ngân hàng và những người làm PhD (tại Mỹ) sử dụng SAS

Download SAS 9.4 M6

phần mềm SAS 9.4 m6, download SAS 9.4 m6 free, phần mềm SAS 9.4 free, tải phần mềm SAS 9.4, download SAS 9.4, license SAS 9.4

Download SAS 9.4 M6 

Download

Password extract file:  thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install SAS 9.4 M6

view the readme file

installation guide

Licenses are located inside their directory (sid_files) and are usually identified during installation;

new licenses must be entered manually.

How to grant a new license to the program:

Select Start ► Programs ► SAS ► Utilities ► Renew SAS Software.

Right-click Renew SAS Software and select Run As Administrator.

If a User Access Control dialog box appears, click Allow. … Browse to the SAS installation data (SID) file on your machine

Xem video hướng dẫn cài đặt tại đây

3 thoughts on “Download SAS 9.4 M6 (TS1M6) full license valid 2021”

  1. There is currently no new license, if expired, please adjust the time on the computer
    We will soon update to version 9.4 m6

  2. Thanks for sharing the software. Do you have the new license update. The current license will be expired on 30 April 2020. Thank you.

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information