Phần mềm SAS 9.4 M3 crack miễn phí

Phần mềm SAS 9.4 M3 crack miễn phí

Phần mềm SAS 9.4 M3

SAS là gì?

SAS (Statistical Analysis System) là bộ phần mềm được phát triển bởi Viện SAS để phân tích nâng cao, phân tích đa biến, kinh doanh thông minh, quản lý dữ liệu và phân tích dự đoán.

SAS được xem là phần mềm thống kê đắt nhất trong các phần mềm bởi sức mạnh tuyệt vời của nó.

Phần mềm SAS 9.4 M3 crack miễn phí

SAS cho phép thực hiện:

* Nhập, truy cập, quản lý và khai thác dữ liệu
* Xuất báo cáo bằng văn bản và đồ họa
* Phân tích thống kê
* Lập kế hoạch kinh doanh, dự báo, và ra quyết định hỗ trợ
* Hoạt động nghiên cứu và quản lý dự án
* Cải tiến chất lượng
* Các ứng dụng phát triển
* Kho dữ liệu (trích xuất, chuyển đổi, tải)
* Nền tảng điện toán độc lập và từ xa

Ngoài ra, SAS còn cung cấp nhiều giải pháp phần mềm cho các mảng khác như: quản trị  IT, quản trị nguồn nhân lực, quản lý tài chính, kinh doanh thông minh, quản lý quan hệ khách hàng…

Hầu hết các tập đoàn tài chính – ngân hàng và những người làm PhD (tại Mỹ) sử dụng SAS

Download SAS 9.4 M3 crack

phần mềm SAS 9.4 m3, download SAS 9.4 m3 crack, phần mềm SAS 9.4 crack, tải phần mềm SAS 9.4, download SAS 9.4, key SAS 9.4

Bộ cài đặt khoảng 22GB được chia nhỏ, các bạn tải toàn bộ file về và giải nén

Download SAS 9.4 M3

Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5Part 6

link dự phòng

Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5Part 6Part 7Part 8Part 9Part 10Part 11Part 12

File valid license SAS 9.4 M3

Download

Link dự phòng: Download

Hướng dẫn cài đặt và crack SAS 9.4 M3

Xem video hướng dẫn cài đặt tại đây

like and share