Download ProfiCAD 11.0.4 + portable

Download ProfiCAD 11.0.4 + portable

ProfiCAD

ProfiCAD Home is free for non-commercial use and can be used indefinitely. ProfiCAD is designed for drawing of electrical and electronic diagrams, schematics, control circuit diagrams and can also be used for pneumatics, hydraulics and …

ProfiCAD là Chương trình phần mềm để vẽ sơ đồ và sơ đồ mạch của các mạch điện và điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người dùng. ProfiCAD sẽ truy tìm các mạch điều khiển khác nhau sau đó giúp bạn có thể thiết kế một loạt các sơ đồ kỹ thuật, chẳng hạn như sơ đồ khí nén và thủy lực.

ProfiCAD is designed for drawing of electrical and electronic diagrams, schematics, control circuit diagrams and can also be used for pneumatics, hydraulics and other types of technical diagrams.

Các bạn có thể tải về phần mềm ProfiCAD 10.3.8 mới nhất miễn phí tại đây

Download ProfiCAD 11

Download ProfiCAD 11 Multilingual

Download ProfiCAD 10 Portable

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install ProfiCAD

see the readme file

Xem file readme đính kèm

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn